Darmowe oprogramowania Microsoft do celów edukacyjnych
linia


powrót do głównej strony

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące licencji na darmowe oprogramowanie edukacyjne firmy Microsoft (i tylko te, na które nie można znaleźć odpowiedzi na podanych poniżej stronach) proszę kierować mailem na adres: "wbis_msdnaa(usuń_to)@sggw.pl"

linia

Dzięki staraniom doktorantów i pracowników Katedry Hydrotechniki, Technologii i Organizacji Robót, pomocy pracowników Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz wsparciu finansowemu Dziekana Wydziału, każdy pracownik, doktorant i student Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (a nie całej SGGW - każdy Wydział musi ubiegać się odrębnie o licencję) może uzyskać dowolny zestaw darmowego, licencjonowanego oprogramowania firmy Microsoft do celów edukacyjnych (z wyjątkiem pakietu Office, ale łącznie z najnowszymi systemami operacyjnymi). Nazwa usługi i dedykowanego serwera odsługującego oprogramowanie edukacyjne firmy Microsoft kilkukrotnie zmieniała już nazwę. Aktualnie usługa ta nazywa się Microsoft Azure Education Hub, lecz poprzednio znana była pod nazwami Microsoft Imagine, Dream Spark czy licencja MSDNAA.

Oprogramowania na licencji edukacyjnej można używać wyłącznie do celów edukacyjnych (niekomercyjnych). Każdy może ściągnąć i zainstalować kopię z jednym kluczem instalacyjnym każdej dostępnej na stronie dedykowanego serwera wersji programu. Instalacja może być wykonana na jednym komputerze pod warunkiem, że komputer jest własnością lub został wypożyczony przez posiadacza licencji. Oprogramowania i licencji nie można przekazywać w żadnej postaci innym osobom. Warto zauważyć, że licencja edukacyjna na legalnie zainstalowane oprogramowanie nie wygasa z chwilą ukończenia studiów (nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów) i zainstalowane przed wygaśnięciem dostępu do dedykowanego serwera oprogramowanie nadal można legalnie używać do celów niekomercyjnych (chociaż już bez możliwości aktualizacji do nowej wersji, ale z możliwością dalszego korzystania z poprawek np. za pośrednictwem Windows Update). Szczegółowe warunki licencji zamieszczono poniżej.

Ponadto, Wydział posiada subskrypcję On the Hub by Kivuto, gdzie po zalogowaniu zgodnie z instrukcja poniżej można pobrać oprogramowanie tj.: IBM, Tableau, SAS, Minitab, QSR International, OriginLab, Tibco Statistica, Wolfram Research, AutoDesk, MatLab, National Instrument.

Wyszukiwarka dostępnego oprogramowania na stronie dedykownego serwera

Uwaga! Warunkiem poprawnej instalacji ściąganych programów jest posiadanie licencjonowanej wersji systemu operacyjnego oraz MS Offica, jeżeli doinstalowywany program jest jego składową (np Ms Project)

Dostępne są polsko i angielsko języczne wersje oprogramowania. W przypadku konieczności skorzystania z programu w innej wersji językowej proszę o kontakt na podany niżej mail: wbis_msdnaa(usuń_to)@sggw.pl


Warunkiem uzyskania dostępu do tego oprogramowania jest posiadanie konta mailowego założonego na serwerze SGGW. Wszyscy studenci Wydziału (stacjonarni i niestacjonarni) mogą uzyskać dostęp do takiego konta. Loginem konta jest napis składający się z litery s i numeru indeksu np: s75234 a pełny adres mailowy to: s75234@sggw.pl. Jeżeli ktoś nie zainicjował jeszcze swojego konta uczelnianego, może tego dokonać na stronie kontastudenckie.sggw.pl.
Sposób użytkowania konta na serwerze SGGW regulowany jest Regulaminem Ogólnouczelnianej Sieci Komputerowej SGGW.

Logować się do poczty SGGW można tutaj. W razie problemów z hasłem do kont studenckich na serwerze SGGW proszę o kontakt z administratorem Centrum Informatycznego SGGW. Administrator oprogramowania edukacyjnego na Wydziale nie ma dostępu do tych haseł.

Instrukcja aktywacji konta na On the Hub

Logując się na dedykowanym serwerze Microsoftu należy pamiętać, że nasz login to pełny adres poczty na serwerze SGGW np: s175234@sggw.pl

W celu uzyskania dostępu do oprogramowania jest wysyłanie maila z serwera SGGW na adres: "wbis_msdnaa(usuń_to)@sggw.pl" z podaniem następujących danych:

Imię:
Nazwisko:
Adres mailowy do zarejestrowania w systemie (np.: s123456@sggw.pl):
Wydział oraz kierunek (np.:WBiIŚ; kier. Inż. Środ):
Tryb studiów (np. dzienne, zaoczne):
Rodzaj studiów (np. inżynierskie, magisterskie):
Termin rozpoczęcia studiów (w formacie: mm.rrrr, np. 02.2008):
Planowany termin zakończenia studiów (w formacie: mm.rrrr, np. 06.2009):

Przy deklarowaniu daty zakończenia studiów proszę podawać termin wynikający z zakończenia studiów na poziomie, na którym aktualnie Państwo jesteście, czyli dla studiów inżynierskich max 3,5 roku, na magisterskich max 2 lata od daty rozpoczęcia. W przypadku stwierdzenia deklarowania terminów dłuższych niż podane powyżej, dostęp do konta z programami edukacyjnymi może zostać danej osobie całkowicie zablokowany.

Kiedy taki mail z wszystkimi informacjami dotrze do adresata, w ciągu kilku dni (w okresie wakacji, przerwy międzysemastralnej itp. może to trwać znacznie dłużej) zostanie utworzone konto danego użytkownika w serwisie. Po jego utworzeniu, na adres mailowy SGGW użytkownika zostanie wysłany mail z linkiem, po kliknięciu którego użytkownik będzie mógł zakończyć proces logowania się do dedykowanego serwera z którego można będzie pobrać dostępne oprogramowanie. Jeżeli nie otrzymujemy takiego maila możemy sami sprawdzić czy jesteśmy już użytkownikami serwisu wchodząc na dedykowany serwer, wpisując login będący adresem mailowym na serwerze SGGW (np:  s175234@sggw.pl) i klikając link "Forgot your password?" jak zostało to opisane wcześniej.

Uwaga: Od tej pory, informacje na temat dostępu, pobierania oprogramowania oraz wszystkie inne komunikaty będą wysyłane WYŁĄCZNIE na adres mailowy serwera SGGW. Prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek odbiorczych. Jeżeli w ciągu tygodnia nie otrzymają Państwo informacji o utworzeniu konta w systemie, prosimy o przypomnienie administratorowi na adres "wbis_msdnaa(usuń_to)@sggw.pl". Wszystkie maile wysyłane w sprawach licencji edukacyjnej do administratora muszą mieć wpisany tytuł rozpoczynający się od: "Licencja edukacyjna:" i dalej krótki opis problemu, np.: Licencja edukacyjna: zgłoszenie do programu.

Oprogramowanie można pobierać ze strony tego dedykowanego serwera

UWAGA! Oprogramowanie obsługujące serwer edukacyjny jest często modyfikowane, a pobieranie przebiega w kilku krokach. W razie problemów z pobieraniem dostępnego oprogramowania pomocy proszę szukać w helpie po zalogowaniu się do serwera.
Dostęp do konta z oprogramowaniem wygasa automatycznie po roku i należy je na nowo aktywować.

Instrukcja aktywacji konta na Microsoft Azure Education Hub

1. Należy wejść na stronę https://my.visualstudio.com najlepiej w trybie prywatnym (Ctrl+Shift+P) w przeglądarce Edge/Internet Explorer.
2. Wpisać adres e-mail sggw np.: s123456@sggw.pl
3. Po komunikacie, że nie ma takiego konta kliknąć "No account? Create one!"
4. Zostanie utworzone konto i nacinać "Next" po czym postępować zgodnie z instrukcją.

Po stworzeniu konta Microsoft proszę zalogować się na Education Hub, wykorzystując poniższy link:
https://signup.azure.com/studentverification?offerType=3

W razie problemów należy bezpośrednio skontaktować się z pomocą Microsoft
https://azureforeducation.microsoft.com/en-us/Support/Contact

linia

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PRZESTRZEGANIU WARUNKÓW LICENCJI. W przeciwnym razie, Wydział może utracić prawo dostępu na bardzo korzystnych warunkach do tego oprogramowania.

Znacznie więcej informacji na temat warunków i korzyści z uczestnictwa w programie edukacyjnym, listy dostępnego oprogramowania, pomocy technicznej, warunków licencji itp. można znaleźć na stronie firmy Microsoft dedykowanej oprogramowaniu edukacyjnemu i oferty Azure

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące licencji edukacyjnej (i tylko te, na które nie można znaleźć odpowiedzi na podanych powyżej stronach) proszę kierować mailem na adres: "wbis_msdnaa(usuń_to)@sggw.pl"


do góry     powrót do głównej strony